COOKERY

德麥食譜

玫瑰風情

Rose Mousse
 • 材料重量g
 • 1.美國紅人乳酪1600
 • 2.大日本明治上白糖.320
 • 3.全蛋9顆
 • 4.鑽石低筋粉160
 • 5.玫瑰麵包粉20
 • 6.玫瑰醬50
 • 7.卡地亞動物性鮮奶油100
 • 8.玫瑰花瓣60
 • 沙布烈
 • 1.德麥無鹽奶油135
 • 2.紅糖135
 • 3.鷹牌高筋粉135
 • 4.杏仁粉135
 • 合計2539.32

製作方法

 1. 1.乳酪+大日本明治上白糖拌勻+低筋麵粉。
 2. 2.全蛋分次加入,最後加入卡地亞動物性鮮奶油、玫瑰花瓣。
 3. (沙布烈)
 4. 1. 原料分次加入備用。

相關商品

相關食譜

回上一頁